BHP w szpitalu 0
BHP w szpitalu - o czym musisz pamiętać zaczynając pracę?

Każdy szpital, podobnie jak wszystkie inne zakłady pracy, ma obowiązek przeszkolić swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli stara się on dodatkowo o akredytację konieczne jest prawidłowe ustalenie i wdrożenie tych zasad. W ich skład wchodzą m.in. kwestie procedur zapobiegania wypadkom i urazom oraz postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych. Jakie inne normy i przepisy prawne obowiązują w zakresie BHP w szpitalu?

Uregulowania prawne

Prawo pracy mówi o tym, że na terenie szpitala, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 15 kodeksu pracy). Kolejne przepisy kodeksu mówią wprost, że to również pracodawca powinien chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie tych warunków. Poza kodeksem pracy, kwestie przepisów w zakresie BHP w szpitalu są zawarte w ustawie o dozorze technicznym, ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Sprawdź: Koszulka z tkaniny ekologicznej cupro

Wyróżniamy podmioty ochrony zdrowotnej, w których panują specyficzne przepisy BHP, dotyczące wyłącznie danego miejsca i wynikające z polityki placówki. Możemy jednak zaobserwować również uregulowania uniwersalne, obowiązujące w każdym podmiocie opieki zdrowotnej.

Podstawowe przepisy BHP w szpitalu

Pracodawca powinien zrealizować szereg obowiązków, aby praca była zorganizowana zgodnie z zasadami BHP. Należą do nich:

 • przeprowadzenie szkolenia dla nowych pracowników w zakresie przepisów i zasad BHP dotyczących danej placówki oraz warunkujących bezpieczeństwo pracy na poszczególnych stanowiskach.
 • zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich świadczeń.
 • przedstawienie szczegółowych instrukcji takich jak np. instrukcja postępowania z aparaturą medyczną oraz wskazówki dotyczące BHP na konkretnych stanowiskach pracy.
 • zapewnienie właściwych warunków do stosowania i egzekwowania przepisów oraz zasad BHP.
 • możliwość zapewnienia realizacji zasad przez odpowiednie zapisy w wewnętrznych dokumentach i procedurach, np. w regulaminie pracy czy zakresie obowiązków personelu medycznego.

 

Pracownik ma natomiast za zadanie potwierdzić pisemnie, że zapoznał się ze wszystkimi przepisami. Szkolenie BHP w szpitalu, tak jak w każdym innym zakładzie jest prowadzone jako szkolenie wstępnie i szkolenie okresowe.

Służba BHP w szpitalu

Jeśli szpital zatrudnia więcej niż 100 pracowników, niezbędne jest powołanie służby BHP. Jest ona odpowiedzialna za kontrolę i doradztwo w zakresie BHP. Poniżej 100 zatrudnionych osób, jeśli pracodawca ma ukończone odpowiednie szkolenie, może sam wykonywać ww. zadania. Jeśli nie posiada takich kompetencji może to powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy.

 

Funkcjonowanie służby BHP polega przede wszystkim na:

 • przeprowadzaniu kontroli stanu BHP
 • kontrolowaniu przestrzegania przepisów w miejscu wykonywania pracy
 • kontaktowaniu się z kierownictwem z zaleceniami usunięcia ewentualnych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych

 

Jeśli w szpitalu pracuje więcej niż 250 osób należy również powołać komisję ds. BHP. W jej skład wchodzą przedstawiciele służby BHP, przedstawiciele pracowników, społeczny inspektor pracy oraz lekarz, który jest odpowiedzialny za profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, 

Do zadań komisji należą zatem:

 • przegląd warunków pracy,
 • okresowa ocena stanu BHP,
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie BHP.

Zagrożenia dla pracowników medycznych

Poza typowymi zagrożeniami w miejscach pracy, pracownicy szpitala są dodatkowo narażeni na  wiele różnych aspektów rzadko spotykanych w innych gałęziach gospodarki. Jest to grupa zawodowa najbardziej narażona na kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem, np. krwią pacjentów oraz innymi materiałami biologicznymi.

 

Za ekspozycje, które stwarzają ryzyko zakażenia, uważa się np.:

 • zranienie skóry skażonym ostrym przedmiotem np. igłą,
 • kontakt błon śluzowych albo uszkodzonej skóry (pęknięcia, otarcia, zmiany zapalne, rany) z potencjalnie zakażoną krwią, tkankami lub płynami ustrojowymi pacjenta.

 

Dodatkowo wśród pracowników medycznych bardzo wyraźnie widać wpływ na zdrowie psychospołecznych warunków pracy. Przedkładają się one zarówno na produktywność, zdrowie fizyczne i psychiczne. Również w tym sektorze pracy wyróżniamy nadmierne obciążenia mięśniowo-szkieletowe. Przykładowo badaniami potwierdzono, że połowa kobiet pracujących w szpitalach skarży się na dolegliwości ze strony kręgosłupa. Przyczynami tego mogą być praca fizyczna związana z dźwiganiem czy operowaniem ciężkimi narzędziami. 

Sprawdź naszą ofertę: 

Fartuch medyczny damski

Bluza medyczna męska

 Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.